Seyyid İsmâ’il Zühdî Efendi

İstanbullu Seyyid İsmâ’il Zühdî Efendi Seyyid Mehmed Bâhir Efendi ve Melek Paşa hafîdi Alî Haydâr Bey’den ayrı ayrı ta’lik meşkederek, H. 1269/M. 1853 senesinde her ikisinden de icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra nâkibü’l-eşrâf kâtibi olup senelerce hizmetten sonra mektubî-i nâkibü’l-eşrâf oldu. Bu hâl üzere iken vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, tarihi ma’lûm değildir.

H. 1283/M. 1866-1867 senesinde yazdığı nahv cümlesini görmüş olan Mir‘ât-ı Hattâtîn sâhibinin beyânına nazarân “ta’likde nâdirü’l-emsâl” olan İstanbullu Seyyid İsmâ’il Zühdî Efendi’nin Alî Haydâr Bey’den aldığı icâzet kıt‘ası özel koleksiyonda, Seyyid Mehmed Bâhir Efendi’den aldığı icâzet kıt‘ası ise Staatsbibliothek’dedir.

 

 

 

Kaynakça

Denizler Müzayede Evi, 13 Şubat 2011, s. 301.

 

 

İsmail Orman, 5 haziran 2018