Mısrîzâde Alî Rızâ Efendi

Özellikle Üsküdar’daki mezarlık ve hazirelerde ta’likle muharrer bir hayli mezartaşı kitâbesinin altında imzası bulunan Mısrîzâde Alî Rızâ Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmâtımız, Üsküdar’da doğmuş ve tüm hayatını orada geçirmiş olduğundan “Üsküdârî” nâmıyla yâd olunduğu ile sınırlıdır. Öte yandan Nermi Haskan Yüzyıllar Boyunca Üsküdar adlı eserinde “Bursalı Alî Rızâ Bey” nâmıyla tanıtmaktaysa da, aynı kişi olmadığı açıktır.

Nitekim yine aynı eserde Ünye’den hicretle İstanbul’a yerleşen hattâtînden Mısrî Mehmed Rif’at Efendi’nin oğlu olup hüsn-i hattı babasından meşkederek mücâz olduğunu ve ayrıca hak san‘atı ile de meşgul olduğunu söylemekteyse de, kaynak bildirmemektedir.

Mezkûr mezartaşı kitâbelerinden anlaşılacağı üzere son derece mâhir bir ta’lik hattatı olan Mısrîzâde Alî Rızâ Efendi’nin, babası sâyesinde yakından tanındığı Samsun ve Trabzon’daki mezarlıklarda da bir hayli mezartaşı kitâbesinin bulunduğunu beyân eden Haskan, buna dayanarak, oralarda da icrây-ı fa’aliyet göstermiş olduğu iddia etmektedir.

Mâ’işetini yazıdan çıkaran hattatlardan olduğu anlaşılan Mısrîzâde Alî Rızâ Efendi’nin, Bâlâ Tekkesi’nin H. 1309/M. 1891-1892 tarihli kitâbesinin ta’likle muharrer aksâmı ve Üsküdar’daki Şeyh Cami’nin kapısındaki H. 1304/M. 1886-1887 tarihli celî ta’lik inşâ kitâbesi ile Bodrumî Ömer Lûtfî Efendi Cami’nin mihrâbındaki H. 1309/M. 1891-1892 tarihli celî ta’lik levhâ, hüsn-i hattaki mahâretinin delilleridir.

Bunların dışında Üsküdar Mevlevîhânesi meşâyihinden olup H. 17 Rebi’ü’l-evvel 1290/M. 15 Mayıs 1873 tarihinde vefât eden Ahmed Arif Himmetî Dedeefendi’nin sandukasına ta’lik olunmuş levhâ ile Cihângir Cami’nde mihrâbın sağındaki duvarda asılı bulunan, H. 1311/M. 1893-1894 tarihinde siyah renkli muşamba üzerine altın yaldızla yazılmış silsile-i meşâyih levhâsı da ona aittir.

Tesâdüf edilen son eserinin tarihine istinâden, H. 1315/M. 1897-1898 senesinden sonra vefât ettiği anlaşılan Mısrîzâde Alî Rızâ Efendi’nin, hatt-ı ta’likte bu denli çok eser bırakmış olmasına rağmen terceme-i hâlinin meçhule karışmış olmasını, hat san‘atı tarihimiz açısından büyük bir kayıp olarak telâkkî ettiğimizden, hakkında ulaşabildiğimiz ma’lûmâtı ve âsârını neşretmeyi muvâfık bulduk.

 

Mısrîzâde Alî Rızâ Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakca

İstA, II, s. 431; Üsküdar Tarihi, I, s. 118; Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, I, s. 490.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s