Mehmed Sâmih Molla

Takvîm-i Vekayi Nezâreti kâtiblerinden Azîz Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Mehmed Sâmih Molla’nın tarih-i velâdeti ma’lûm değildir. İbtidâ’î tahsîlini ikmâl eyledikten sonra sonra medreseye devam etmiş ve bu esnâda hatt-ı ta’lik meşkederek icâzet almıştır.

Medrese eğitimini tamamladıktan sonra bâ-imtihân müderrisin zümresine ilhâk ile nice zaman tedrîs-i ilimle meşgul olan Mehmed Sâmih Molla kat’-ı merâtib ile tedrîs süresini ikmâl edince ilmiye sınıfına geçmiş ve daha ziyâde taşra kadılıklarında istihdâm edilmiştir. Son olarak Medîne Mevleviyeti’ne nâ’il olup bu görevden avdetinde rahatsızlanarak, 1894 senesinde Cidde’de vefât etmiştir.

Sicill-i Osmânî mü‘ellifinin hatt-ı ta’likte zamanının “İmâd”ı addedilen değerli bir hattat olduğunu naklettiği Mehmed Sâmih Molla’nin âsârına tesâdüf edilememiş olduğundan, bu beyânâtın sıhhatini tesbit etmek mümkün olmamıştır. Öte yandan Kastamonu Kadısı olarak görev yaptığı eyyâmda Kastamonî Mehmed Alî Efendi’ye ta’likten icâzet vermiş olması, yazı ile alâkasını hiçbir zaman kesmemiş olduğunu göstermektedir.

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmanî, II, s. 6; Uzunçarşılı, ss. 87-88.

 

İsmail Orman, 18 haziran 2016

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s