Mehmed Râsim Efendi

Hoca Osmân Efendi’nin oğlu olarak H. 12 Rebi’ü’l-evvel 1260/M. 1 Nisan 1844 tarihinde İstanbul’da Kapıağası Mahâllesi’nde doğmuş olan Mehmed Râsim Efendi, Akbıyık’taki sıbyân mektebini ikmâl eyledikten sonra, Ayasofya Cami’nde Arapça, Farsça, sarf ve nahv dersleri almış, Kilâr-ı Hümâyûn Odası hocası Osmân Efendi’nin dersine müdâvemetle icâzet aldığı gibi, irâde-i seniyye ile Hırka-i Sa’adet Dâ’iresi’nde tertîb edilen icâzet cem‘iyyetinde ihsâna dahi nâ’il olmuştu.

Bunun hemen akabinde, H. 6 Şa’bân 1272/M. 12 Nisan 1856 tarihinde Enderûn-ı Hümâyûn hademeliğine alınan Mehmed Râsim Efendi, nice zaman hizmetten sonra Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi Arapça mu‘allimi ve ardından hâfız-ı kütûb olup H. 11 Cum‘ade’l-âhire 1296/M. 1 Haziran 1879 tarihinde Hırka-i Sa’adet Dâ’iresi hademeliğine nakledilmiştir.

Rütbe-i sâliseye mâlik iken H. 1320/M. 1902 senesinde rütbe-i sânîye ile Kaftan Ağalığı’na terfi edilmiş olan Mehmed Râsim Efendi, bu hizmette iken Sûrre-i Hümâyûn ile Hicaz’a gitmiş ve avdetinde Hasoda Baş-eskiliği’ne ta’yin edilmiştir. H. 8 Şa’bân 1324/M. 27 Ekim 1906 tarihinde rütbe-i sâniye sınıf-ı mütemâyizi rütbesi ve Gümüş İmtiyâz Madalyası ile taltif edilmiş olan Râsim Efendi, ayrıca üçüncü rütbeden Mecîdî Nişanı’na mâlik idi. Ancak saltanâtın ilgâsında umûmla beraber teka’üde sevkedilmiştir.

İbnülemin’in ifâdesine nazarân “mütedeyyin, sükûtî, merdüm-güriz zât” olup 1930 senesinin nihâyetinde Yakacık’taki yazlığından dönüşünde, bindiği arabanın Kartal yakınlarında devrilmesi sonucu bir kuyuya düşmüş, aldığı cerîheler netîcesinde birkaç gün mukaddem vefât etmiştir. İbnülemin’in sülüs ve nesihte orta karar hattatlardan olduğunu beyân ettiği Mehmed Râsim Efendi’nin, “Enderûnî” künyesiyle imzalamış olduğu celî ta’lik levhâsı, bu kalemde de vasatı aşamamış olduğuna delâlet etmektedir. Hatt-ı ta’liki muhtemelen Enderûn-ı Hümâyûn’daki mesâ’îsi esnâsında, Topkapı Sarayı’nın hatt-ı ta’lik mu‘allimi Seyyid Mehmed Bâhir Efendi’den öğrenmişti.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 288.

 

İsmail Orman, 18 eylül 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s