Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Asıl büyük mahâreti sülüs ve nesihte olduğundan, etraflı terceme-i hali aklâm-ı sitte hattatları meyânında verilmiş olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, hatt-ı ta’likte de çok sayıda eser vücuda getirmiştir. Ta’liki, hüsn-i hatta nâm salmaya başladıktan çok sonra Yesarizade Mustafa İzzet Efendi‘den meşketmiş olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin, ta’likten icâzet aldığı esnâda şu kıt’ayı söylemiş olduğu menkuldür:

Nazâr-ı şeh ile kıt’a-i garrâ

Levhâ-i mihre nâz ederse sezâ

Şâh-ı asrın ki ser-mü’ezziniyim

N’ola eyler isem İmâd’a salâ

Buradan da anlaşıldığı üzere, icâzetini Sultan Mahmud’a ser-mü’ezzin olduğu tarihlerde almış olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin, sonradan dahil olduğu bu vadide, devrinin en önemli ta’lik hattatı olan hocası seviyesinde olmasa da, ibrâz-ı kemâl etmiş olduğuna asarı şahittir. Bilhassa gençlik yıllarında kaleme aldığı, hâlen Sabancı Koleksiyonu’nda bulunan bu mushâf-ı şerîfi ile İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki delâ’ilü’l-hayrâtı hatt-ı ta’likteki mahâretinin en büyük delilleridir.

Ancak sonraları daha ziyâde celî ta’lik üzerine yoğunlaşarak, bu hususta kudret sahibi hattatlardan biri olmuştur. Bu cümleden olarak Dolmabahçe Sarayı ile yanındaki Küçük Mecîdiye Cami’nin, Hırka-i Şerîf Cami, Nallı Mescid ve Ali Paşa Mescidi’nin inşâ kitâbelerini ta’likle kaleme almış olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sultan Mahmud’un emriyle, ashâb-ı kirâmın İstanbul’un muhtelif yerlerinde bulunan kabir ve türbeleri tecdîd edildiğinde, inşâ kitâbelerini yazma şerefine nâ’il olmuş ve tamamının kitâlerini ta’lik hattıyla yazmıştır. Bugün İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne açılan Bâb-ı Seraskerî’nin iç yüzündeki celî ta’likle mahkuk beyit de ona aittir.

 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, ss. 158-166; Sicill-i Osmanî, III, ss. 462-463; Türk Hattatları, ss. 216-217; Meşhur Hattatlar, ss. 161-168, 299; Hat ü Hattâtân, ss. 175-176; Târih-i Atâ, III, ss. 16; Tarih Musâhebeleri, ss. 314-318; Türk Musıkîsi, II, ss. 48-49; Letâif-i Enderûn, ss. 189, 278, 465; Şâheserler, s. 28; Osmanlı Müellifleri, II, ss. 329-330; Hat Sanatı Tarihi, ss. 80-81, 137-138, 178; Bektaşoğlu, ss.76-86; Meşhur Adamlar, s. 133.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s