Kazasker Kâmil Bey

Sadr-ı esbâk Koca Yusuf Paşa’nın kardeşi, Kapıcılar Kethüdâsı Süleymân Bey’in oğlu olan Kazasker Kâmil Bey’in asıl ismi Mehmed Kâmil’dir. Mükemmel bir tahsîl hayatını müte’akiben nice emsâli gibi müderris olup senelerce tarîk-i tedrîste görev yapmış ve nihâyet molla olarak ilmiye sınıfına dâhil olmuş, bazı küçük kadılıklarda istihdâm edildikten sonra H. 1247/M. 1831 senesinde Mekke Pâyesi’ni elde etmiştir.

H. 1249/M. 1833’de bilfiil Mekke Kadılığı’na nasbedilmiş olan Kazasker Kâmil Bey, H. 1254/M. 1838’de İstanbul Pâyesi’ni ihrâz eylemiş, Cum‘ade’l-ûlâ-1259/Haziran-1843’de de bilfiil İstanbul Kadısı olmuştur. 1260 senesi Şevvâl ayında (Ekim/Kasım-1844) Anadolu Kazaskerliği Pâyesi’ne terfi ve 1267 senesi Rebi’ü’l-âhir ayında(Şubat-1851) da bilfiil Anadolu Kazaskerliği’ne ta’yin olunmuştur.

Rebi’ü’l-evvel-1269/Aralık-1852 tarihinde nâ’il olduğu Rumeli Kazaskerliği Pâyesi’ni hâmil iken H. 7 Şa’bân 1274/M. 23 Mart 1857 tarihinde vefât etmiş olan Kazasker Kâmil Bey Üsküdar’da Hüdâ’î Dergâhı hazîresinde medfûndur. Sicill-i Osmânî mü’ellifinin naklettiğine göre “Üç def‘a hac eylemiş, müttekî ve ilimde müşârik idi.”

Zamanının ma’rûf ta’lik-nüvislerinden olan Kazasker Kâmil Bey’in kimin tilmizi olduğu tesbit edilememiştir. Ancak H. 1254/M. 1838 tarihli “Ya Hazret-i Seyyid Ahmede’l-buhârî” levhâsı, hüsn-i hattının letâfetine delîldir. Resmî vazîfesi hasebiyle fazla öğrenci kabul etmemişse de, Abbâs Kemâl Efendi ve Ahmed Muhtâr Efendi’ninki başta olmak üzere müte‘addid icâzetnâmelerde de imzası bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 543; Nişantaşı Müzayede, 11 Ekim 2011, s. 120.

 

İsmail Orman, 19 ağustos 2016

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s