Kastamonî Mehmed Alî Efendi

H. 1285/M. 1868 senesinde Kastamonu’da doğmuş olan Mehmed Alî Efendi, âsârına memleketine nisbetle ketebe düştüğünden, hattâtîn meyânında “Kastamonî” künyesiyle iştihâr eylemiştir. İbtidâ’î tahsîli esnâsında hüsn-i hatta alâka duyarak, aklâm-ı sitte dersleri almış, ayrıca o eyyâmda Kastamonu Kadısı olan Mehmed Sâmih Molla’dan da ta’lik meşkederek icâzet almıştır.

Eğitimini tekmîl için gittiği İstanbul’da medreseye devam ederken İmâm-ı Sultânî Sûzîzâde Hâfız İsmâ‘il Hakkî Efendi’den yeniden ta’lik, Bakkal Arif Efendi’den de sülüs ve nesih dersleri almış olan Kastamonî Mehmed Alî Efendi, onlardan mücâz olduktan sonra tekemmül için uzun müddet Mirzâ Aka Afşar ve Sâmî Efendi’ye devam etmiştir.

Hattat Kastamonulu Mehmed Ali Efendi-Hattatlar Sofası
Kastamonulu Mehmed Ali Efendi’nin Ta’lik Kıt’ası

Eğitimini ikmâl ettikten sonra herhangi bir me’muriyet elde edemeyince bir müddet mühürcülükle meşgul olmuş olan Kastamonî Mehmed Alî Efendi, yazıdaki mahâretinin şâyi olması üzerine bazı mekteblerin hüsn-i hat mu‘allimliğini der-uhde eyleyip nihâyet H. 1316/M. 1898’de zâbıta me’murluğuna alınmıştı. Ancak onda da tutunamayınca memleketine dönerek, Kastamonu Medresesi’nde hüsn-i hat mu’allimliğine başlamış ve 1920’lerde vuku bulduğu anlaşılan vefâtına değin bilâ-fâsıla görev yapmıştır.

Hattat Kastamonulu Mehmed Ali Efendi-Hattatlar Sofası
Kastamonulu Mehmed Ali Efendi’nin Ta’lik Kıt’ası

Kendisinden bir müddet yazı dersi almış olan İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın beyânına nazaran Mirzâ Aka Afşar’dan öğrendiği tezhib san‘atında da mâhir olan Kastamonî Mehmed Alî Efendi, eserlerinin tezhibini de bizzat yapmakta idi. Müşâhede edilen âsârından hatt-ı ta’likin dekayıkına vâkıf ve Sâmî Efendi gibi bir üstâdın şâkirdliğine bî-hakkın lâyık olduğu anlaşılmaktadır. Neşrettiğimiz âsârının dışında Millî Kütüphâne’de de H. 1340/M. 1921 tarihli kıt‘ası bulunmaktadır(A. 6534).  

 

Kastamonî Mehmed Alî Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın    

 

 

Kaynakca Uzunçarşılı, ss. 87-88.  

 

İsmail Orman, 17 haziran 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s