Hüseyin Fâ’iz Efendi

Hüseyin Fâ’iz Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bilgi yoktur. H. 1090/M. 1679, H. 1126/M. 1713 ve H. 1136/M. 1723 tarihli meşk murakka’larından, hatt-ı ta’likin mümtâz sîmâlarından olduğu anlaşılmakla beraber, zamanın hattat tezkîrelerinde “Hüseyin” ismi mukayyed olan ta’lik hattatlarından biri olduğu anlaşılmaktaysa da, hangisi olduğu tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

İstanbul Antik Sanat, 28 Ekim 2007, s. 213; Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 120.

 

 

İsmail Orman, 24 mayıs 2018