Güzîde Çelebi

Tüccârdan Nazîf Çelebi’nin ile Müşerref Çelebi’den doğma kızı olarak 1942 senesinde İstanbul Süleymâniye’de dünyaya gelmiş olan Güzîde Çelebi, hıfz-ı Kur‘ân’a gayret ve hüsn-i hatta heves ederek, kızkardeşleri ile beraber Halîm Özyazıcı’dan ta’lik meşketmeye başlamıştır. Kısa zamanda yazıda terakkî gösterip icâzet almışsa da, daha sonra yazıya devam etmemiştir. Tezhîb san‘atında da mâhir olduğu nakledilmektedir. Hâlen hayattadır.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 20 mayıs 2018