Değirmencizâde İbrahim Hakkî Efendi

Bursa’da Alacahırka Mahâllesi’nde değirmencilikle meşgul olan Mehmed Alî Ağa’nın oğlu olup buna nisbetle “Değirmencizâde” nâmı ile ma’rûf olan İbrahim Hakkî Efendi, 1820’lerde orada doğmuş, Bursa Müftîsi Uşâklı İbrahim Efendi’nin taht-ı tedrîsinde yetişerek, ulûm-ı diniyyeden icâzet almışsa da, mâ’işetini te’min için baba mesleğini devam ettirmiştir.

Bununla birlikte hasletindeki istidâdın gereği olarak türlü fen ve san‘atta kendini yetiştirmekten geri kalmamış, bilhassa Bursalı Alî Sulhî Bey’den ikmâl ettiği ilm-i irtifâ ve hey‘ette zamanın mümtâz sîmâları arasına girmiş olan Değirmencizâde İbrahim Hakkî Efendi, Bursa Vâlîsi Mahmud Celâleddîn Paşa’nın himmetiyle rü’ûs alarak Şehâdet Cami muvakkitliğine ta’yin edilmiştir. Bunun dışında kalemtraş, saat, rübu’ tahtası, değirmen taşı imâlinde mâhir, mühür ve sâ’ire hâkkinde de akrânı nâdir idi.

Evâhir-i hâlinde Hac’ca gitmeğe niyetlenen Değirmencizâde İbrahim Hakkî Efendi, mezâta düşeceği korkusuyla, Şeyh Hamdullah merhûmun hattı ile bir mushâf-ı şerîf ve Delâ’ilü’l-hayrât ile Bursalı Fahrî oyması Pend-i Attâr ve sâ’ir kıymetli yazıların da bulunduğu koleksiyonu ile dürbün ve sekstant gibi edevâtı Haraçcıoğlu Kütüphânesi’ne emâneten bırakmış, ancak geri almak nasib olmamıştır. Zirâ Hac’dan avdetinde, bir aşinâsının Üsküdar’daki evinde misâfir iken aniden vefât etmiştir.

H. 1320/M. 1902 senesinde vuku bulan vefâtının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda, Harmanlık’tan Seyyid Ahmed Deresi’ne doğru giden yolun sağ tarafına defnedilmiş olan Değirmencizâde İbrahim Hakkî Efendi’nin “şûh-meşreb, latîfe-gû, lâ’u-bâli ve ‘hezârfen’ ünvânına bî-hakkın lâyık bir merd-i hüner-mend” olduğu menkûldür.

Sülüs ve nesihi beldesinin ileri gelen hattatlarından olan Mehmed Sa’deddîn Efendi’den, ta’liki ise Mehmed Zekî Dedeefendi’den meşketmiş olan Değirmencizâde İbrahim Hakkî Efendi, 1855 senesindeki depremde harab olan Ulucami’nin yazılarını tecdîdle görevlendirilen Şefîk Bey’in vürûdunda, kendisinden istifâde etme şansı dahi bulmuştu.

Hocası gibi İran tarzında yazdığı hatt-ı ta’likle nice âsâr-ı nefîse vücûda getirmiş olan Değirmencizâde İbrahim Hakkî Efendi, Ulucami avlusundaki şadırvânın sülüs ve ta’lik yazılarını, Mihâliç civârında Acemler yolundaki dikilitaşın kitâbesini, Domaniç’teki Hayme Ana Türbesi ile Mevlevîhâne Kapısı’ndaki tamir kitâbelerini kaleme almıştır. Neşretmiş olduğumuz hilye-i sa’adeti de kaleminin kudretine delîldir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 498.

 

İsmail Orman, 16 kasım 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s