Dedezâde Seyyid Mehmed Sa’id Efendi

Şeyhü’l-islâm Feyzullah Efendi’nin dâmâdı Seyyid Mehmed Dede’nin hafîdi ve kuzâtdan Pehlivânzâde Seyyid Mustafa Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Seyyid Mehmed Sa’id Efendi, dedesine nisbetle ailesine “Dedezâde” künyesi yakıştırılmış olduğu için hattâtîn meyânında o künyeyle meşhur olmuştur.

Babası sâyesinde fevkalade bir eğitim alma şansı bulmuş olan Dedezâde Seyyid Mehmed Sa’id Efendi, bu esnâda ilmiyeye hazırlanan diğer akrânları gibi hatt-ı ta’lik meşkine başlamış ve evvelâ Kâtibzâde Mehmed Ref‘î Efendi’den ve daha sonra da tilmizlerinden İsmâ‘il Refîk Efendi’den ders alarak icâzetine nâ’il olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra müderris olup muhtelif medreselerde tedrîs-i ilimle meşgul olan Dedezâde Seyyid Mehmed Sa’id Efendi son olarak Çorlu’daki Süleymâniye Medresesi’nin müderrisliğini der-uhde eylemiş ve bu mesnedde iken, genç denilebilecek bir yaşta olduğu hâlde H. 1173/M. 1759-1760 senesinde vefât etmiştir. Emîr Buhârî Tekkesi karşısında medfûndur.

Ömrü boyunca yazı ile alâkasını kesmemiş olan Dedezâde Seyyid Mehmed Sa’id Efendi, zamanın nâmlı ta’lik-nüvisleri zümresini ismini yazdırmayı başarmıştır. Neşretmiş olduğumuz kıt‘aları kudretinin delîli olduğu gibi, Ayasofya Cami’ne müceddeden yaptırılmış olan şadırvânın kitâbesi zirve eseri kabul edilmektedir. Ayrıca H. 1172/M. 1758-1759 tarihli celî ta’lik levhâsı görülmüştür.

Hatt-ı ta’likteki kudret-i fevkaladesi nedeniyle şâkirdân beyninde bir hayli mu’teber olan Dedezâde Seyyid Mehmed Sa’id Efendi, oğlu Dedezâde Seyyid İbrahim Efendi başta olmak üzere Aynî Ömer Efendi, Behçetzâde Mustafa Cevdet Efendi, Ömer Efendi, Mustafa Efendi gibi nice değerli ta’lik-nüvis yetiştirmiştir.

Ancak şüphesiz en değerli öğrencisi Mehmed Es‘ad Yesârî Efendi’dir. Zamanın “İmâd-ı Rûm”u addedilen Veliyyüddîn Efendi’nin reddettiği yarı meflûc Yesârî’deki istidâdı görmüş ve onu yetiştirmiş olan Dedezâde Seyyid Mehmed Sa’id Efendi, Türk tarzı ta’lik hattının te’essüsüne mühim bir katkıda bulunmuştur. Nitekim şâkirdi de kısa zamanda gösterdiği kudretle, Veliyyüddîn Efendi’yi nâdim eylemişti. Allah, her birinin mekânını cennet eyleye!..

 

Dedezâde Seyyid Mehmed Sa’id Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 
 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 718-719; Türk Hattatları, s. 164; Meşhur Hattatlar, s. 291; Hat Sanatı Tarihi, s. 163; Portakal Sanat ve Kültür Evi, 4 Aralık 2011, s. 224.

 

İsmail orman, 23 kasım 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s