Ahmed Râkım Boren

Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi hüsn-i hat mu‘allimlerinden Mehmed Rüşdî Efendi’nin torunu ve Alî Râsim Efendi’nin oğlu olan Ahmed Râkım Boren, aile geleneğini lâyıkıyla devam ettirerek, aynı vazîfeye na’il olmuş hattatlarımızdandır. H. 1297/M. 1880 senesinde İstanbul’da doğmuş, 1894’de Beylerbeyi Rüşdiyesi’ni bitirdikten sonra mülâzemetle Fetvâhâne Sicill-i Ahvâl Şu’besi’ne dâhil olmuş ve ertesi sene aynı yerde me’mûriyete başlamıştır. Bu esnâda zamanın meşhur ders-i âmlarından Kayserili İbrahim Efendi’nin Ayasofya ve Trabzonlu Ömer Efendi’nin Bâyezid Cami’ndeki derslerine devam etmiştir.

Hüsn-i hizmeti ve yazıdaki mahâreti sâyesinde 1898’de baş-kâtibliğe terfi etmiş olan Ahmed Râkım Boren’in ünvânı, 1904’de gerçekleştirilen düzenlemede tescîlât mümeyyizliğine tahvîl olunmuştur. Mevcut vazîfesine ilâve olarak 1896’da dedesi ile babasının görev yapmış olduğu Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi hüsn-i hat mu’allimliğine ta’yin olunmuş ve mezkûr mektebin 1 Temmuz 1909 tarihindeki lağvına kadar devam etmiştir.

Cumhuriyet’in ilânı ile Fetvâhâne’nin lağvedilerek Diyânet Riyâseti’ne dönüştürülüp Ankara’ya nakli üzerine Beylerbeyi İstavroz’daki dedesinden intikal eden evi satarak Ankara’ya yerleşmiş olan Ahmed Râkım Boren, mezkûr riyâsetin yazı işleri müdürü iken 1940 yılında vefât etmiş ve Asrî Mezarlık’a defnedilmiştir. Ancak bilahâre buradan alınan na’aşı, Karacaahmet’de babasının yanına defnedilmiştir. Arapça ve Farsça’ya âşinâ, müstakim bir insan-ı kâmil olup Arap atlarına meraklı olduğu ve gül yetiştiriciliği ile uğraştığı menkûldür.

Sülüs ve nesihi babasından öğrenmiş olan Ahmed Râkım Boren, asıl mahâret göstermiş olduğu hatt-ı ta’liki ise Sâmî Efendi’den meşketmiştir. Saltanât’ın lağvı ve yazının tebeddülü üzerine hattatlığı bırakmış olduğundan âsârı nâdirdir. Ancak hüsn-i hattın her türlü inceliğine vâkıf olup sağlam ve kudretli bir ele sahip olduğunu, kendisinden sülüs dersleri almış olan Mâcid Ayral nakletmektedir. Bir diğer öğrencisi de İsmâ‘il Abdülhalîm Efendi’dir.      

 

Ahmed Râkım Boren’in Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 302; Son Devir Osmanlı Uleması, I, ss. 257-258.  

 

İsmail Orman, 14 temmuz 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s