Ahmed Muhtâr Efendi

Sütlüce’deki Hasırîzâde Tekkesi’nin bânîsi Mustafa İzzî Efendi’nin torunu ve mezkûr tekkenin şeyhi, “Sülün Efendi” nâmıyla ma’rûf Süleyman Sıdkî Efendi’nin oğlu olan Ahmed Muhtâr Efendi H. 1235/M. 1820 senesinde mezkûr tekkede doğmuştur. Hattâtînden Mehmed Elif Efendi’nin babasıdır. Meşhur Mesnevî-hânlardan Hüsâmeddîn Efendi’den ulûm-ı mütenevvi’ayı tahsîl eylemiş olan Ahmed Muhtâr Efendi, babasından inâbetle Tarîk-i Sa’diyye’den müstâhlef olduktan sonra, halazâdesi Şeyh Atâ’ullah Efendi’den hırka giymiş ve babasının H. 1253/M. 1837 senesindeki vefâtında, ağabeyi Hasan Rızâ Efendi ile müştereken tekkenin postuna geçmiştir.

Ağabeyinin H. 1281/M. 1864-1865 senesindeki vefâtında meşihâtı tek başına der-uhde etmiş olan Ahmed Muhtâr Efendi, H. 1297/M. 1880 senesinde Hac vazîfesini îfâ eylemek arzusuyla meşihâtı oğlu Mehmed Elif Efendi’ye bırakmış, avdetinde ise inzivâya çekilmiştir. “Zikir ve fikir ile meşgul” iken H. 22 Muharrem 1319/M. 11 Mayıs 1901 tarihinde vefât ederek tekke hazîresine defnedilmiştir.

Melîh, mütebessim, mütevazı’, müteşerri’ ve muhterem bir zât olduğu nakledilen Ahmed Muhtâr Efendi’nin şi’ir ile de meşgul olup daha ziyâde na’t-ı nebevî ve tevhîde ilişkin eserler kaleme almış olduğu bilinmektedir. Ayrıca kendi dergâhı ile Târikat-ı Sa’diyye’den Üsküdar’daki Kavsara Baba Tekkesi’nin ihyâ kitâbelerinde ve Sütlüce’deki Kapıağası Mahmud Ağa Cami’nin tamir kitâbesinde olduğu gibi tarih düşürmede de mâhir idi.

Hattat Ahmed Muhtar Efendi-Hattatlar Sofası
Ahmed Muhtar Efendi’nin Ta’lik Kıt’ası

Neşretmiş olduğumuz H. 1266/M. 1850 tarihli mâ’il kıt‘adan hatt-ı ta’liki, zamanın mümtâz ta’lik-nüvislerinden olan Kazasker Kâmil Bey’den meşkederek icâzet almış olduğu anlaşılan Ahmed Muhtâr Efendi’nin hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf olduğu anlaşılmaktaysa da, daha sonra yazıya devam edip etmediği ma’lûm değildir. Oğlu Mehmed Elif Efendi’ye ilk yazı derslerini de o vermiştir.

 

 

Kaynakca

Osmanlılar Ansiklopedisi, II, s. 131; Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, I, s. 235; Son Şa’irler, II, ss. 982-985.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s