Âdile Nükhet Hanım

Tüccârdan Nazîf Çelebi’nin büyük kızı olan Âdile Nükhet Hanım 1937 senesinde İstanbul Süleymâniye’de dünyaya gelmiştir. Annesi Müşerref Çelebi’nin teşvîkiyle küçük yaşta Kur‘ân-ı Kerîm’i hıfzettiği gibi, Hâlim Özyazıcı’dan da ta’lik dersleri almağa başlamıştır. 1952 senesinde diş doktoru Mustafa Selçuk’la evlendikten sonra yazıya fazlaca zaman ayıramamış olmakla beraber, yine de meşkini ihmâl etmemiştir.

Ancak hocasının elîm bir trafik kazası netîcesinde vefâtı üzerine icâzet alamayan Âdile Nükhet Hanım, bunun üzerine diğer kardeşleri ile birlikte 1973 yılına kadar Hâmid Aytaç’tan ders görerek icâzet almıştır. Pek değerli hanım ta’lik-nüvislerimizden olmakla beraber, daha sonra yazıya devam etmemiştir.

 

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 8 nisan 2018