Âdem-i Amidî

Diyârbakırlı olduğundan eserlerine “Âdem-i Amidî” künyesiyle ketebe koymuşsa da, hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Beldesinin ricâlinden olarak Sultân Mustafa Hân-ı Sâlis zamanında ber-hayat ve aklâm-ı sittenin yanında ta’likte de mâhir olup tüm bunları Hâfız Bulâk Özbek’ten meşketmiş olduğu Tuhfe-i Hattâtîn’de muhârrerdir.

Yine aynı kaynakta “Kasîde-i Bürde’yi elli altına yazdığı” nakledilen Âdem-i Amidî’nin, hüsn-i hattının derecesini anlamak için, özel koleksiyonda bulunan ta’likle istinsâh etmiş olduğu tarihsiz mecmu‘asına bakmak kâfîdir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 110; Türk Hattatları, s. 178; Ares Müzayede, 5 Haziran 2011, s. 278.

 

 

İsmail Orman, 7 nisan 2018