Hattın Beyefendisi: Muhsinzâde Abdullah Hamdî Bey

Osmanlı hat san’atında beyefendi kişiliği ile meşhur olan Muhsinzâde Abdullah Hamdî Bey, Menşe-i Küttâb-ı Askerî hüsn-i hat mu’allimi olup “reisü’l-hattâtîn” ünvânına sahip değerli bir hattat idi. Daha sıbyân mektebinde iken başlamış olduğu hüsn-i hattı Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin taht-ı tedrisi altında mükemmele ulaştırmıştı. Sadece hüsn-i hat sahasında da değil, dönemin kültür ve san‘at hayatının önemli simâlarından olan hocasının meclisinde, edebiyât ve … More Hattın Beyefendisi: Muhsinzâde Abdullah Hamdî Bey