Ta’likin Solak Dehası Mehmed Es’ad Yesârî Efendi

Vücûdunun sağ tarafının yarısı felçli ve sol tarafı da son derece güçsüz olmasına rağmen, hüsn-i hatta hevesle sol eliyle yazı yazmağa çalışarak, ta’lik hattında “İmad-ı Rum” pâyesini elde etmeyi başarmış bir dehâ olan Mehmed Es’ad Yesârî Efendi’nin hayatı, fiziksel kusurları nedeniyle büyük zorluklar içinde geçmişti. Taşrada ve İstanbul’da kadılık hizmetlerinde bulunarak geçimini sağlamağa çalışan bu … More Ta’likin Solak Dehası Mehmed Es’ad Yesârî Efendi