Elliden Fazla Mushâf-ı Şerîf Yazmış Bir Hattat: Büyük Derviş Ali

Hat san’atındaki şöhretini Hâfız Osman’ın hocası olmakla kazanmış olan Büyük Derviş Alî’nin, san’at yaşamı boyunca elliden ziyâde mushâf-ı şerîf, nice en‘am ve du‘a mecmu’ası kaleme almış olduğunu kaynaklar nakletmektedir. Nitekim günümüz ulaşan eserleri hatt-ı nesihte fevkalade bir şiveye sahip olduğuna işaret etmektedir. Tahrîr eylemiş olduğu nice mesâhif-i şerîfe ve nüshâ-i mübâreke ile Osmanlı hat san’atına damgasını vurmuş hattatların güzîdelerinden … More Elliden Fazla Mushâf-ı Şerîf Yazmış Bir Hattat: Büyük Derviş Ali

Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi

Türk hat sanatı tarihinin en ma’ruf simâlarından biri olan Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi’nin mufassâl terceme-i hâli aklâm-ı sitte hattatları meyânında verilmiştir. O bâbda neşredilen âsârı sülüs ve nesihteki kudretini göstermekteyse de, Türk hattatları arasındaki asıl büyük mahâreti mushâf ve sâ’ir kitapların istinsâhında ibrâz eylemiş olup bir hayli nüshâ kaleme almış olduğundan, bu bâbda da kendisine bir … More Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi