Emîne Servet Hanım

Şeyhü’l-islâm Hasan Hayrullah Efendi’nin kerîmesi olan Emîne Servet Hanım, babası sâyesinde iyi bir eğitim alma şansı bulmuş ve bu esnada Kazasker Efendi’den mücâz olan babasının yazı arkadaşı olan Muhsinzâde Abdullah Bey’den sülüs, nesih ve celî aklâmını meşkederek H. 1289/M. 1872 yılında icâzet almıştır. San’at yaşamı boyunca dokuz hilye-i şerîfe yazdığı ve bunlar için “Çocuğum yoksa da, vesîle-i rahmet olacak … More Emîne Servet Hanım

Esmâ İbret Hanım

Türk hat san’atının güzide kadın hattatlardan biri olan Esmâ İbret Hanım, bugün Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan hilye-i şerîfe ile icâzet almış olduğu Mahmud Celaleddin Efendi’nin nikâhlı eşi olmuş ve tâ’ife-i nisânın fevkinde bir mahârete vâkıf olduğu hüsn-i hat sahasında hocasının değerli bir mukallidi olarak iştihâr eylemiştir. Bilhassa nesihte hocası ayarında olan Esmâ İbret Hanım‘ın son derece hoş bir şive … More Esmâ İbret Hanım