Nefeszâde Seyyid İsmâ‘il Efendi

Hâlid Erzurumî’nin şakirdanından olan Nefeszâde Seyyid İsmâ‘il Efendi, başlarda kendine özgü bir tarz geliştirmek için sarf-ı gayret etmiş, muvaffâk olmayınca da Şeyh Hamdullah vadisinde karar kılmıştır. Müstakimzâde’nin ifâdesine göre, “koca göbeği, yazı altlığını dizine yerleştirmesine mânî olduğu için” Şeyh Hamdullah seviyesine erişememiş olan hattatımız, nice âsâr-ı nefîseye ketebe düştükten sonra H. 1090/M. 1679-1680 senesinde vefât etmiştir.  … More Nefeszâde Seyyid İsmâ‘il Efendi