Necmeddîn Okyay

Hatt-ı ta’likin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikalinde mühim rol oynayan sîmâlardan biri olan Necmeddîn Okyay’ın asıl ismi Mehmed’dir. Üsküdar’da Yeni Vâlide Cami’nin baş-imâmı ve Üsküdar Mahkeme-i Şer‘iyyesi baş-kâtibi Mehmed Abdünnebî Efendi ile Binnaz Hanım’ın oğlu olarak H. 11 Rebi’ü’l-ahir 1300/M. 29 Ocak 1883 tarihinde Üsküdar’da Durbali Mahâllesi’nde doğdu. Öte yandan doğum tarihine ilişkin olarak farklı kaynaklarda 1, … More Necmeddîn Okyay