“Râkım-ı Sânî” Mehmed Hâşim Efendi

Türk hat san’atının istisnasız en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Rakım Efendi’nin hânesine köle olarak duhûl eylemiş olmakla birlikte, onun teşvîkiyle başladığı hüsn-i hatta kısa zamanda terâkkî göstermiş olan Mehmed Hâşim Efendi, yazıdaki mahâreti ve sadâkati ile kısa zamanda hocasının takdîrini kazanınca mânevî oğlu addedilerek azâd edilmişti. Üstâdı gibi hüsn-i hatta ve ressamlıkta mahâret sahibi olan Mehmed … More “Râkım-ı Sânî” Mehmed Hâşim Efendi