Hüsn-i Hattın Aykırı Üstâdı: Mahmud Celâleddîn Efendi

Osmanlı hat san’atında kendi namıyla anılan bir ekol oluşturmayı başarabilmiş müstesna hattatlarından biri olan Mahmud Celâleddîn Efendi’nin Dağıstan’da başlayan hayat hikayesi, İstanbul’da büyük bir başarı hikayesine dönüşmüştür. İlk yazı derslerini “Ak Molla” nâmıyla ma’ruf Ömer Efendi ile Abdüllatîf Efendi’den alan Mahmud Celâleddîn Efendi, bilâhare Yamakzâde Sâlih Efendi ile Konyalı Ebû-bekir Râşid Efendi’den de meşk almak istemişse de, her ikisi tarafından da reddedilmişti. Bunun … More Hüsn-i Hattın Aykırı Üstâdı: Mahmud Celâleddîn Efendi