Konyalı Bir Hattat: Ebû-bekir Râşid Efendi

Türk hat san‘atında daha ziyâde Hâfız Osman’ın mukallidi olarak iştihâr etmiş olan Ebû-bekir Râşid Efendi, Mehmed Efendi nâmında bir zâtın oğlu olup Konya’da doğmuştur. Nitekim memleketine nisbetle Türk hattatları meyânında “Konyalı” lâkabı ile yâd olunmuştur. Öte yandan bazı âsârına “seyyid” ünvânı ile ketebe koyduğu da tesbit edilmiştir. İbtidâ’î tahsîli ile birlikte hıfz-ı Kur‘ana gayret ile kısa … More Konyalı Bir Hattat: Ebû-bekir Râşid Efendi