Mevlîd ve Şehâdet!

Vemâ Erselneka Ale’l-rahmeten li’l-â’lemîn (Enbiyâ Sûresi, 107. âyet) Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin fevkalade sülüs hattıyla yazdığı üzere “âlemlere ancak rahmet olmak üzere gönderilmiş” olan Hazret-i Muhammed’in velâdetinin sene-i devriyesini edâ edeceğimiz kutlu gecenin evvelinde yaşadığımız mel‘un hâdise, sâdece milletimizi değil tüm İslâm âlemini yasa boğmuştur. O “fahr-ı âlem”in şefa’âti için okuyacağınız mevlîd-i şerîflerin, ikmâline muvaffâk … More Mevlîd ve Şehâdet!