İsmâ‘il Hakkî Altunbezer

Tahrîr ve Vergi Tahsîl İdâresi Muhâsebe Kalemi mümeyyiz-i sânîsi, meşâhir-i hattâtînden Mehmed İlmî Efendi’nin oğlu olan İsmâ‘il Hakkî Altunbezer, beş kuşağa kadar hattat yetiştirmiş olan Trabzonlu bir aileye mensuptur. Kendi ifâdesine nazaran H. 1293 senesi Kurban Bayramı’nın şerîfesi sabahı (9 Şubat 1873) dünyaya gelmiştir. Aksaray’daki Pertevniyâl Vâlide Sultan İbtidâ’î Mektebi’nde ve Fâtih Rüşdîsi’nde okuyup şahâdetnâme … More İsmâ‘il Hakkî Altunbezer