Hatib Ömer Vasfî Efendi

Son devir Osmanlı hat san‘atında celî sülüs kaleminin önde gelen hattatlarından biri olan Ömer Vasfî Efendi’nin asıl ismi Ömer Ziyâ olmakla beraber, bilâhare mahlâsını “Vasfî” ile değiştirmiş ve eserlerine o isimle ketebe koymuştur. Ayrıca Hırka-i Şerîf Cami hatibi olan babası Eyüb Sabrî Efendi’nin 1899 senesindeki vefâtında, görevi peder-mânend usûlüyle kendisine tevdi edildiği ve ölümüne kadar … More Hatib Ömer Vasfî Efendi