Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi

Lâz Ömer Vasfî Efendi’nin şâkirdânından değerli bir hattat olan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi, Fâtih’teki Nakş-ı Dîl Vâlide Sultan Mektebi’nin ve Çenberlitaş civârında Bezm-i Âlem Vâlide Sultan nâmına te’sis edilen mektebin mu‘allimliğinde bulunmuştur. Ayrıca son zamanlarında Nûr-ı Osmaniye Cami’ndeki meşkhânede hüsn-i hat ta’lîmine me’mûr edilmişti. SH. 1268/M. 1851-1852 senesinde vefât etmiş ve bugün yerle bir edilmiş olan … More Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi