Derviş Abdî

Asıl adı Abdullah olmakla beraber Derviş Abdî namıyla iştihar etmiş olan bu değerli ta’lik-nüvis, hatt-ı ta’liki bizzat mucidinden, yani İmâdü’l-hasenî’nin kendisinden meşketme şerefine na’il olmuş idi. Meşkini tamamladıktan sonra Konya Mevlevîhânesi’ne dâhil olmuş ve ardından da İstanbul’a giderek, Yenikapı Mevlevîhânesi’nde inzivâya çekilmiş olan Derviş Abdi, çilesini tamamladıktan sonra tekrar İran’a giderek, bir entrika ile katledilen … More Derviş Abdî