Elliden Fazla Mushâf-ı Şerîf Yazmış Bir Hattat: Büyük Derviş Ali

Hat san’atındaki şöhretini Hâfız Osman’ın hocası olmakla kazanmış olan Büyük Derviş Alî’nin, san’at yaşamı boyunca elliden ziyâde mushâf-ı şerîf, nice en‘am ve du‘a mecmu’ası kaleme almış olduğunu kaynaklar nakletmektedir. Nitekim günümüz ulaşan eserleri hatt-ı nesihte fevkalade bir şiveye sahip olduğuna işaret etmektedir. Tahrîr eylemiş olduğu nice mesâhif-i şerîfe ve nüshâ-i mübâreke ile Osmanlı hat san’atına damgasını vurmuş hattatların güzîdelerinden … More Elliden Fazla Mushâf-ı Şerîf Yazmış Bir Hattat: Büyük Derviş Ali

Büyük Derviş Alî

Osmanlı hat san’atında daha ziyade Hâfız Osmân’ın üstâdı olmakla tanınan Büyük Derviş Alî aklâm-ı sitteyi, tahsîli esnâsında Hâlid Erzurumî’den meşketmiş, kabiliyeti ve eslâfın yazılarını tedkîk ile kendini geliştirerek, Şeyh Hamdullah üslûbunda şaşırtıcı bir tekemmüle erişmişti. Bu nedenle daha sağlığında “şeyh-i sânî” olarak yâd olunmuş idi. Şeyh Hamdullah Üslûbu’na kazandırmış olduğu yeni şive ile Hâfız Osman’a giden yolu aralamış olan … More Büyük Derviş Alî