Hüsn-i Hat Aşığı Bir Hattat: Bakkal Ârif Efendi

Filibe’nin fethinde bulunarak orada mesken tutmuş olan “Emir Şeyhi Ailesi”ne mensup Bakkal Ârif Efendi, beldesinin nâmlı hattatlarından olan Yürüyüş Cami hatîbi Hâfız İsmâ‘il Efendi’den icâzet alarak girmiş olduğu hüsn-i hat sahasındaki mevki’i, H. 1293/M. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Filibe’nin işgâl edilmesi üzerine ailesi ile beraber hicret ettiği İstanbul’da tümüyle değişmiştir. Mâ’işetini temin için açtığı dükkân nedeniyle, hattâtîn meyânında iştihâr … More Hüsn-i Hat Aşığı Bir Hattat: Bakkal Ârif Efendi