Hamid Aytaç

Türk hat sanatının 20. yüzyıldaki zirve isimlerinden biri olan Hâmid Aytaç’ın mufassâl terceme-i hâli, çok daha fazla sayıda eser vermiş olduğu aklâm-ı sitte hattatları meyânında zikredilmişti. Ancak hüsn-i hattın her kaleminde olduğu gibi, hatt-ı ta’likte de üstâd seviyesinde olduğu ve bir hayli âsâra imza atmış olduğundan, ta’lik hattatları bâbında da kendisine bir başlık açmayı muvâfık … More Hamid Aytaç