Yazının Yüzünü Ağartan Hattat: Ahmed Karahisârî

Osmanlı hat san’atının ilk büyük ismi olan Şeyh Hamdullah ile tatlı bir rekabete girişerek, Yâkut Ekolü’nün zarâfet ve dinamizmine kendi tarzında yeni bir soluk katmayı başarmış olan Ahmed Karahisârî, hüsn-i hatta gösterdiği fevkalade kudret sâyesinde daha sağlığında “Yâkut-ı Rûm” ve “Şemsü’l-hat” olarak şöhret kazanmış değerli bir hattat idi. Eserlerinde görülen itina, hüsn-i hattı sâdece yazmadığına, … More Yazının Yüzünü Ağartan Hattat: Ahmed Karahisârî