Zelihâ Hâtımî Hanım

Zelihâ Hâtımî Hanım’ın terceme-i hâli hakkında herhangi bir ma’lûmât yoktur. Özel koleksiyonda bulunan H. 1280/M. 1863-1864 tarihli ondokuzuncu Kur‘ân-ı Kerîm’inde, Hz. Abbâs’ın soyundan olduğunu beyân eden bu hanım hattatımızın, bir hayli mesâhif-i şerîfe tahrîrine muvaffâk olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

İsmail Orman, 7 ocak 2018