Usturacızâde Abdullah Efendi

Tarihsiz En‘âm-ı Şerîf’i özel koleksiyonda bulunan Usturacızâde Abdullah Efendi, meşâhir-i hattâtînden Usturacızâde Mehmed Şehrî Efendi’nin oğludur. Hüsn-i hattı babasından meşkederek icâzet aldığı, tıpkı babası gibi mâ’işetini yazıdan çıkardığı anlaşılmaktaysa da, sâ’ir ahvâli hakkında bir bilgi yoktur.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 393-394; Kebecizâde.

 

 

İsmail Orman, 1 mayıs 2018