Ubeydullah Zihnî Efendi

Konyalı ebû-Bekir Râşid Efendi’nin şâkirdânından olan Ubeydullah Zihnî Efendi, Edirnekapı’daki Mihrimâh Sultan Cami’nin imâmı idi. Mesâ’îsinden arta kalan zamanda mesâhif-i şerîfe tahrîri ile meşgul olurdu. Nitekim özel koleksiyonda H. 1195/M. 1781 ve H. 1222/M. 1807, Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde de H. 1218/M. 1803-1804 ve H. 1219/M. 1804-1805 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri vardır. Vefât tarihi ve medfeni nice emsâli gibi mukayyed değildir.

 

 

Kaynakça

TSAYK, I, s. 377.

 

İsmail Orman, 17 aralık 2018