Turunçzâde Seyyid Hasan Râşid Efendi

Meşhur adâşı gibi Afyon Karahisârı’ndan olan Turunçzâde Seyyid Hasan Râşid Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lûmât bulunmamaktadır. Aklâm-ı sitteyi Alî Mısrî’den meşkederek icâzet almıştır. Sakıp Sabancı Müzesi’nde bulunan H. 1200/M. 1785-1786 tarihli Şifâ-i Şerîf’i, müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğuna işâret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde.

 

 

İsmail Orman, 15 mayıs 2018