Tüfenkcizâde Mehmed Fâzıl Efendi

Ahmed Efendi’nin oğlu olarak Edirne’de doğmuştur. Babasının mesleğinden olsa gerek “Tüfenkcizâde Mehmed Fâzıl Efendi” ismiyle ma’rûf idi. Murâdiyye Cami imâmı Hâfızzâde Mehmed Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Edirne’de mushâf-ı şerîf kitâbeti ile meşgul olduğu ve H. 1239/M. 1823-1824 senesinde vefât ettiği menkûldür.

Beş yüzden ziyâde nüsha-i mübâreke tahrîrine muvaffâk olduğu nakledilen Tüfenkcizâde Mehmed Fâzıl Efendi’nin, özel koleksiyonda bulunan H. 1230/M. 1815 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i, orta karar hattatlardan olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Edirneli Hattatlar, s. 316; Antik A.Ş., 1 Haziran 2008, s. 181.

 

İsmail Orman, 1 mart 2018