Tırnovalı Halîl Hamdî Efendi

Tırnovalı Halîl Hamdî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı Sükûtîzâde İbrahim Efendi’nin tilmizlerinden Ahmed Hulûsî Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. H. 1261/M. 1845 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i görülmüş olup daha ziyâde mushâf-ı şerîf kitâbetiyle meşgul olan mahallî hattatlardan olduğuna işâret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Koleksiyon, 19 Nisan 1998, s. 86.

 

 

İsmail Orman, 11 mayıs 2018