Taşköprülüzâde Ahmed Şevkî Efendi

Kastamonu’ya Taşköprü’den hicret eden bir zâtın oğlu olduğundan “Taşköprülüzâde Ahmed Şevkî Efendi” ismiyle ma’rûftur. Tahsîli ve aklâm-ı sitteyi kimden meşkettiği hakkında bir bilgi yoktur. Kastamonu’da mekteb mu’allimliği ve müstensihlikle meşgul olan mahallî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır. Ankara’daki Millî Kütübhâne’de bulunan H. 1314/M. 1896 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i(A 6876), bu senelere erişmiş olduğuna işâret etmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 2 nisan 2018