Takyecizâde İbrahim Rüşdî Efendi

Takyeci esnâfından Cemâlîzâde Efendi’nin oğlu olarak Bursa’da doğmuştur. Babasının mesleğine nisbetle “Takyecizâde İbrahim Rüşdî Efendi” ismiyle ma’rûftur. Beldesinin nâmlı hattatlarından mücâz ve kitâbetle meşgul olan erbâb-ı hatdan olduğuna Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde bulunan H. 1281/M. 1864-1865 tarihli Buhârî-i Şerîf‘i ile Atatürk Kitaplığı’nda bulunan H. 1277/M. 1860-1861 Şifâ-i Şerîf’i delîldir.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, I, s. 161; TSAYK, II, s. 40.

 

 

İsmail Orman, 27 mayıs 2018