Şumnuvî İsmâ’il Zühdî Efendi

Şumnuvî İsmâ’il Zühdî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında herhangi bir bilgi yoktur. İsmine tilmizlerinden İsmâ’il Şevkî Efendi’nin ketebelerinde tesâdüf edilmiştir. Beldesinde mushâf-ı şerîf kitâbeti ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 31 mayıs 2018