Şumnuvî Ahmed Refîk Efendi

Şumnu hattatlarından Ahmed Zarifî Efendi’nin tilmizlerinden olan Şumnuvî Ahmed Refîk Efendi’nin hayatı hakkında bir bilgi bulunamamıştır. H. 1266/M. 1850, H. 1267/M. 1851 ve H. 1268/M. 1852 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’lerinin görülmüş olması, mâ’işetini mesâhif-i şerîfe tahrîrinden kazanan erbâb-ı hattan olduğuna işaret etmektedir.

 

 

 

Kaynakça

Şumnu Hattatları, s. 33.

 

İsmail Orman, 27 mart 2018