Şumnuvî Ahmed Râgıb Efendi

Şumnuvî Ahmed Râgıb Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir bilgiye ulaşılamamıştır. Şumnu hattatlarından Seyyid Ahmed Nazîfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1251/M. 1835 senesinde icâzet almıştır. Beldesinde kitâbetle meşgul olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

Pera Mezat Müzayede, 20 Ocak 2012, s. 116.

 

 

İsmail Orman, 30 nisan 2018