Sükûtîzâde İbrahim Efendi

Tırnova hattatlarından Halîl Hamîd Efendi’nin hocası olan Sükûtîzâde İbrahim Efendi’nin hayatı hakkında herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Memleketinde ta’lim-i hat ve mushâf-ı şerîf kitâbeti ile meşgul olan mahâllî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 14 mayıs 2018