Sufûd Ahmed Ağa

Hacıoğlu Pazarcığı âyânından bir zâtın oğlu olarak orada dünyaya gelmiş olan Sufûd Ahmed Ağa, tahsîl için gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta heves ile Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, icâzetine nâ’il olmuştur. H. 1255/M. 1839 senesinde yazdığı mushâf-ı şerîfi görülen hattatın daha sonra beldesine döndüğü ve orada vefât ettiği menkûl ise de, tarihi belli değildir.

 

 

 

İsmail Orman, 9 nisan 2018