Şişhâneli Ahmed Râşid Efendi

Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1217/M. 1802-1803 tarihli cüzü bulunan Şişhâneli Ahmed Râşid Efendi’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Neşretmiş olduğumuz H. 1228/M. 1813 tarihli du’a mecmu’ası, orta karar hattatlardan olduğuna işâret etmektedir.

 

 

 

Kaynakça

TSAYK, I, s. 376; Alif Art, 8 Mart 2009 Müzayedesi, s. 109.

 

İsmail Orman, 26 mart 2018