Silistrevî Seyyid Abdullah Efendi

Silistre hattâtîninin meşâhirinden Hüseyin Şükrî Efendi’nin şâkirdânından olan Silistrevî Seyyid Abdullah Efendi’nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1263/M. 1847 ve H. 1266/M. 1849-1850, İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde de H. 1271/M. 1854-1855 ve H. 1272/M. 1855-1856 tarihli mushâf-ı şerîfleri bulunmaktadır. Beldesinde müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hünerden olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

TSAYK, I, ss. 388-389; İÜKAYK, s. 81.

 

 

İsmail Orman, 1 mayıs 2018