Seyyid Mustafa Zihnî Efendi

Silistreli olan Seyyid Mustafa Zihnî Efendi, beldesinin önde gelen hattatlarından Hâfız Mehmed Efendi’nin tilmizlerindendir. Sıbyân mekteblerinde mu’allimlik yapar, sâ’ir zamanında da mushâf-ı şerîf kitâbetiyle meşgul olurdu. Hüsn-i hattaki kudretine istinâden H. 12 Safer 1291 tarihinde, yeni açılmış olan Silistre Rüşdiyyesi’ne sülüs ve rık‘a mu’allimi olarak ta’yin edilmiştir. Bu hâl üzere iken vefât ettiği bilinmekteyse de, tarihi ve medfeni tespit edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 1 kasım 2017