Seyyid Mustafa Hulûsî Efendi

Kastamonu hattatlarından olan Seyyid Mustafa Hulûsî Efendi’nin hayatına da’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kastamonu’da kitabet ve ta’lim-i talebe ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır. Kastamonulu Alî Rızâ Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 7 haziran 2017